Technologie a služby

  • dodávky stavebních části energetických celků a zařízení VVN, VN a NN (výstavba a opravy TR 400, 110, 35, 22 kV transformoven, rozvoden, spínacích stanic apod.)

  • dodávky stavebních částí vedení VN a VVN (výstavba a oprava základů stožárů VN, VVN vč. sanace ocelových konstrukcí a nátěrů)

  • stavby inženýrských sítí (kanalizace, vodovody) a zpevněných ploch

  • stavby občansko-bytové výstavby (administrativní objekty, komerční objekty, bytové a rodinné domy)

  • pronájem kanceláří a komerčních ploch
Projekty
Stavby pro energetiku Stavby průmyslové Stavby inženýrské Stavby pro ekologii a životní prostředí Stavby občanské a administrativní Stavby autosalonů a STK Stavby hotelů a pensionů
Kontaktní informace