Poradenství

v oblasti závislostí

Mé poradenství pomáhá lidem zpřehlednění situace s užíváním, seznámení s návykovou látkou a možnostmi léčby. Klientům sloužím jako podpora v abstinenci a podpora blízkých ve zvládání situace. Ráda pomohu také v orientaci mezi sociálními a zdravotními službami.

Více informací

“Má pomoc je určena dospělým i mladistvým, ale také rodinným příslušníkům a blízkým osobám, které se se závislostí potýkají u svých nejbližších a potřebují se v situaci zorientovat, pochopit ji a podpořit.”

Mgr. Petra Havlíková - adiktologAdiktologické poradenství

Jaké služby můžete očekávat?

Mé zkušenostiMé zkušenosti

Poradenství a edukace

Poradenská a edukační činnost v oblasti závislostí, experimentování s návykovými látkami a komplikací s nimi souvisejících

Vaše podpora

Podpora v udržení nového životního stylu bez alkoholu a jiných návykových látek. Pomohu vám ve stabilizaci a zlepšení sociálních vztahů.

Důležité informace

Poskytnu vám informace o jiných zařízeních a pomohu se zprostředkováním kontaktu.

Rodina

Podpora a poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké, stejně jako sociální poradenství.

Jak konzultace probíhají?

Při objednávání se snažím nabídnout termín do jednoho týdne od objednání. Jedno sezení trvá 60 minut a je hrazeno klientem dle aktuálního ceníku. Během prvního setkání se snažím seznámit s Vaším případem a zorientovat se ve Vaší situaci.

Také si ujasníme, co očekáváte od konzultací a zda a jak Vám mohu ve Vaší situaci pomoci.  Pokud zjistíme, že by pro Vás byl vhodnější jiný typ péče, ráda Vám pomohu najít vhodnější zařízení nebo službu, která by Vám lépe vyhovovala. 

Získejte odborné poradenství na míru.