Jaké služby můžete očekávat?

Pomáhám dospělým i mladistvým a také rodinným příslušníkům a osobám, kteří se se závislostí potýkají u svých bližních a potřebují poradit či podpořit v náročných chvílích.

  • Poskytování základních informací v oblasti návykových látek
  • Zjištění závažnosti problému
  • Podpora v udržení nového životního stylu bez alkoholu a jiných návykových látek
  • Poskytnutí informací o jiných zařízeních a pomoc se zprostředkováním kontaktu s nimi
  • Nasměrování na ostatní potřebné služby, doporučení vhodných zařízení
  • Sociální poradenství
  • Individuální plánování, podpora stabilizace, zlepšení sociálních vztahů
  • Podpora a poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké

Rádi byste využili mé služby? Kontaktujte mě