30 března, 2014

TR 400/110kV Kletné – část rozvodny 110kV

30 března, 2014

TR 400/110kV Mírovka – rekonstrukce R110kV

30 března, 2014

TR 110/35kV Žatec – novostavba BSP

TR 110/35kV Dražice – kompletní rekonstrukce

30 března, 2014

TR 110/35kV Dražice – kompletní rekonstrukce

30 března, 2014

TR 110/35kV Poříčí, Trutnov- kompletní rekonstrukce

22 září, 2013

Rodinný dům Třebešov